Artikkel: Sensitivering og empowerment av personalgrupper - et pilotprosjekt i en rehabiliteringsavdeling

Psykolog Monica Hovden Flatterås har, som del av sin spesialistgodkjenning, skrevet en artikkel om sitt arbeid med ICDP. Bakgrunnen for prosjektet var å "oversette" prinsippene fra ett foreldreveiledningsprogram(ICDP) til psykisk helsevern for voksne med fokus på å fremme helse og positiv utvikling.

Klikk under for å lese Flatterås sin artikkel.

Last ned fil:
Spesialistoppg M Flaterås_ICDP personalgrupper.pdf