Bestilling av materiell

Vennligst bestill materiellet som skal brukes i god tid. 

Materiell som er bestilt innen den 20 i måneden blir utsendt samme måned, mens materiell bestilt etter den 20 blir først sendt ut neste måned. 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post: icdpnorge@icdp.no  eller mobil: 47954689
ved spørsmål om bestilt materiell.

Både Bufdir og ICDP Norge har materiell knyttet til Program for foreldreveiledning/ICDP-programmet. Materiell fra Bufdir er gratis. Dette gjelder bl.a. samtaleheftet 8 tema for godt samspill, ulike temahefter, brosjyrer, helsestasjonsmateriell og enkelte DVD`er knyttet til minoritetsprogrammet.

Nøyaktig oversikt over hva dere kan bestille fra Bufdir finnes ved å gå inn på http://www.bufetat.no/foreldrerettleiing/materiell/.
MERK! Deltakerbevis for foreldre og omsorgspersoner som har deltatt i gruppe kan kun bestilles fra Bufdir ved grete.flakk@bufdir.no


På denne siden kan du kjøpe følgende materiell:

 • “Innføring i ICDP programmet” av Karsten Hundeide - kr. 200,-
  Trenere som er utdannet gjennom Bufdir og har opplæring av nye veiledere må bestille “Innføring i ICDP programmet” gjennom Bufdir, grete.flakk@bufdir.no. Heftene betales da av Bufdir. 
  Veiledere og trenere som allerede er sertifiserte veiledere, men ønsker heftet, kan kjøpe det fra ICDP Norge. MERK! Heftet selges ikke fritt, men kun til de som er sertifiserte.
 • "ICDP for veiledere som arbeider med minoritetsforeldre" av Karsten Hundeide - kr. 200,-
  Heftet kan kun kjøpes hos ICDP Norge. Det kan kjøpes av alle som er sertifiserte, eller er under veilederopplæring, i minoritetsvarianten av ICDP programmet.
 • DVD`en "Grå hverdag? Fargerikt samspill mellom barn og foreldre."  - kr. 280,-
  Denne DVD'en er ikke knyttet til sertifisering og kan derfor bestilles av alle som ønsker.

NB! Mottaker belastes porto

FYLL INN FELTENE UNDER FOR Å BESTILLE FRA ICDP NORGE: