Bufdir og ICDP-programmetKjære ICDP-nettbruker (icdp.no). Bufdir legger for tiden om sin hjemmeside. Kontakten til denne linken funger derfor ikke for tiden. Spørsmål og bestilling av materiell hos Bufdir kan derfor i en periode ikke gjøres gjennom denne linken, men kun ved henvendelse til Bufdir.

Vi fikk imidlertid akkurat "i de skrevne ord" følgende beskjed fra Bufdir:

Bufdir arbeider med å forbedre nettsidene og digitalisere informasjon for ulike brukergrupper.

Vår nye nettside finner dere på http://www.bufdir.no <http://www.bufdir.no

Når dere åpner siden finner dere ulike tema dere kan velge mellom. Program for foreldreveiledning finner dere under Familie og samliv. Dette skal være lett tilgjengelig informasjon for foreldre. 

 

 NB!!! Bestilling av materiell: 

http://bestill.bufdir.no <http://bestill.bufdir.no

 Oversikt over materiell finner dere på linken over. Vi arbeider med å få bestillingsportalen bedre synlig på nettsidene knyttet til Program for foreldreveiledning.