DVD med samspillseksempler

DVD'en er laget for å brukes som foreldrestøtte i grupper for foreldre eller andre omsorgsgrupper som jobber med barn. Den kan også brukes i opplæring av veiledere og trenere i program for foreldreveiledning.
Den koster 280 kroner + porto. Bestill her.

DVD'en har to deler. Den ene delen har korte, avgrensede samspillskvenser som illustrerer åtte tema for godt samspill. Den andre delen inneholder mange sekvenser som viser samspill mellom foreldre og barn i ulike hverdagssituasjoner.