ICDP i eldreomsorgen

I ICDP Sverige brukes ICDP for personalgrupper som arbeider i eldreomsorgen, se http://www.icdp.se/aldreomsorg.aspx 

Boken "Väglendande samspel i äldreomsorgen", Hundeide og Edenhammar, 2011 kan bestilles fra www.icdp.se

Også Henning Rye har forfattet en bok om alderdommen som blant annet viser betydningen av ICDP for eldre: "Meningsfylt og verdig alderdom - betydningen av menneskelige relasjoner". Rye, Skjørten, Sletmo. 2011. Askerforlaget.