ICDP Internasjonalt

ICDP brukes blant annet i Argentina, Colombia, Danmark (www.icdp.dk), El Salvador, Guatemala, India, Israel, Mosambik, Norge, Paraguay, Russland, Sverige(www.icdp.se), Sør-Afrika og Tanzania. 

Gå til www.icdp.info for å lese mer om det internasjonale arbeidet.