ICDP for Masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk

ICDP for masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Høsten 2008 ble det gjennomført et prøveprosjekt med tilbud om utdanning og sertifisering av veiledere i Program for foreldreveiledning / ICDP-programmet. Tilbudet er for studenter ved Masterprogrammet i spesialpedagogikk, fordypning psykososiale vansker. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ICDP Norge.
I alt ble 15 studenter sertifisert som ICDP-veiledere. Trenere var Henning Rye og Hilde Tørnes. Last ned filen under for rapport fra prosjektet.
Last ned fil:
Rapport ICDP på ISP_UIO.pdf