ICDP tilpasset foreldre i asylmottak

Målsettingen for prosjektet generelt var å tilpasse ICDP programmet slik at det kan brukes som et praktisk redskap i behandling og bevisstgjøring av omsorgsgivere med barn i asylmottak – slik at barnas og omsorgsgiveres psykososiale situasjon og stress i asylmottak, blir lettet.
6 asylmottak over hele Norge deltok i prosjektet. Tilsammen 10 fagpersoner fikk ICDP veilederutdanning, og gjennomførte foreldregrupper i asylmottakene.

Klikk på linken under for å laste ned rapport i pdf.

 

Last ned fil:
Rapport ASYLPROSJEKT 2008.pdf