ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn

Pilotprosjekt ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn: På oppfordring fra BFD fikk ICDP stiftelsen i 2001 i oppdrag å utvikle en ny variant av ICDP Programmet tilpasset etniske minoriteter. Dette ga så opphav til ”Pilotprosjektet for senitivisering av omsorgsgivere med etniske minoritetsbakgrunn” som ble gjennomført i perioden 2002-2003. Prosjektet ble videreført i perioden fra 2004 til 2005. Koordinator og leder for prosjektet har vært Mona Hannestad og faglig ansvarlig var Karsten Hundeide.

 

ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn har nå blitt en fast del av Program for foreldreveiledning i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og implementeres over hele Norge. Varianten for foreldre med minoritetsbakgrunn er særlig mye brukt i de større byene: Oslo, Trondheim, Bergen, og Stavanger. 

Klikk på linken under for å lese hele rapporten

Last ned fil:
Rapport_ICDP_minoriteter_2004-2005.pdf