ICDP utdannelse

Treningen foregår på to nivåer:

Veilederopplæringen strekker seg over 4-5 måneder med 4 dagers innføringskurs. Dette inkluderer øvelser og et selvtreningsprosjekt under veiledning. Selvtreningen er å holde en foreldregruppe over 6 ganger (basisvarianten) eller 12 ganger (variant tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn). Den som er under opplæring har selv ansvar for å rekruttere foreldre. Sertifisert veileder har kompetanse til å arbeide med programmet direkte i relasjon til foreldre og andre omsorgsgivere.


Treneropplæring kan tilbys til kvalifiserte veiledere. Sertifisert trener har kompetanse til å lære opp nye veiledere. Sertifisert seniortrener kan gi treneropplæring.