Prosjekter

ICDP-Norge driver flere prosjekter. Du kan lese mer om avsluttede prosjekter ved å velge fra menyen til venstre.

Her følger pågående prosjekter:

"Fedre i nære relasjoner"
Familie- og læringssenteret i Grorud bydel i Oslo samarbeider med ICDP-Norge om gjennomføringen av prosjektet "Fedre i nære relasjoner".

Prosjektet som kom i gang i 2012, er gitt støtte av Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)og Justisdepartementet.

Bydel Grorud etablerte kontakt med bydelene Stovner og Alna for å gjennomføre fire fedregrupper, som hver skulle ledes av en mannlig og en kvinnelig veileder.

27 fedre har deltatt i grupper i løpet av 2012.

Opplæring og veiledning har blant annet inneholdt temaer om vold i nære relasjoner, oppdragelse og viktigheten av å utvikle et godt samspill, nærhet og god kommunikasjon mellom fedre og barn. Deltakerne har underveis gitt uttrykk for at gruppene har vært betydningsfulle og utviklende for dem.

Daglig koordinerende prosjektansvar: Tove Jeppson

Prosjektleder: Ylva Snekkvik

ICDP-Norges representant i prosjektets styringsgruppe: Helen Johnsen Christie

Det planlegges å lage undervisningsmal om temaet.

Rapport vil foreligge ved prosjektavslutning.