Styret i ICDP Norge

 

Styret i ICDP Norge består av:

  • Marianne Fjetland (leder)
  • Berit Helene Johnsen
  • Helen Johnsen Christie
  • Liv Ragnhild Loven (varamedlem)

Marianne Fjetland er førskolepedagog med videreutdanning blant annet i Flerkulturell pedagogikk og flekulturell forståelse. Hun er ICDP trenerutdannet i 2005, med kompetanse til å utdanne veiledere som skal veilede både etnisk norske foreldre, og foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Fjetland har holdt flere ICDP veilederutdanninger i Stavanger. Hun har i tillegg undervist på trener- og veilederutdanning i regi av Bufdir, samt holdt foredrag og informasjonsmøter om ICDP- programmet i forskjellige sammenhenger.

Fjetland er ansatt som leder for ICDP i Stavanger kommune, der hennes ansvarsområde er å spre informasjon om ICDP, utdanne ansatte i Stavanger kommune til ICDP veiledere, samt å implementere ICDP i virksomheter i Stavanger kommune.

Marianne sier at hun ser på seg selv som reisende i "godt samspill", og hun er stadig på farten for å spre kunnskap om ICDP. Hun brenner for ICDP-programmet fordi hun har erfart at det fungerer, og at det utgjør en forskjell i livene til de som blir kjent med programmet.

Kontakt: Marianne.Fjetland@stavanger.kommune.no

 

Berit Helene Johnsen er pedagog og Dr scient i spesialpedagogikk. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i 20 år som spesialpedagogisk rådgiver i landsdelen Øst-Island, med ansvar for 23 grunnskoler. Som den første spesialpedagogiske rådgiveren utenfor hovedstaden på Island, var hennes utforming av rådgivertjenesten et pilotprosjekt. Som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk fra 2000 har hun undervist og ledet det internasjonale studiet Master of Philosophy in Special Needs Education, og veiledet et korps av internasjonale studenter, hvorav flere var knyttet til internasjonale samarbeidsprosjekter i Etiopia og Bosnia-Herzegovina. ICDP temaene ble anvendt i flere av disse masterstudiene.

Følgende internasjonale prosjekter har vært/er under hennes ledelse:Klasseromsforskning med fokus på inkluderende praksis (2006 – longitudinal) WB 04/06 Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Universities of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb & Oslo NUFU 35/2002. Research, Innovation and Postgraduate Competence Building in Special Needs Education towards Inclusion” - Ethiopia – Uganda – Norway. SØE04/02: Institutional Competence Building and Cooperation with Two Bosnian Universities: “Special Needs Education towards Inclusion” I forbindelse med disse prosjektene har hun vært engasjert som foreleser ved universitetene i Addis Ababa, Etiopia, i Sarajevo og Tusla i Bosnia-Herzegovina, samt ved en rekke konferanser og seminarer.

Hun underviser nå bla. i tidlig intervensjon og ICDP ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kontakt: berit.johnsen@isp.uio.no